Algemene voorwaarden Natuurvoeding Doorn

Artikelen

De gebruikte afbeeldingen zijn ter illustratie. Kleur van de geleverde artikelen zou enigszins kunnen afwijken.

Prijzen

Alle genoemde prijzen op onze site zijn in euro, inclusief BTW.


Privacy

Klantgegevens worden uitsluitend intern gebruikt ten behoeve van de afhandeling van een bestelling. Klantgegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan derden.

Contact

Contact met Natuurvoeding Doorn verloopt per e-mail en/of telefoon.

Algemeen

Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.